vector illustration representing two shaking hands

IO5: Online útmutató egyetemek és civil szervezetek közötti partnerségekhez

Az 5. sz. szellemi termék (Intellectual Output 5, IO5) a PAT (probléma alapú tanulás) módszerét követi.

Az IO5 olyan keretrendszer, amely a felsőoktatási intézmények és a terepen működő (civil) szervezetek közötti, diákok képzését célzó együttműködést segíti.

Mi az útmutató celja?

Az online útmutató célja, hogy keretet biztosítson az egyetemek és civil szervezetek együttműködéséhez, és ezáltal optimalizálja a diákgyakornokok által elsajátított tudást. Az útmutató célja, hogy egyértelmű keretet biztosítson a diákok szakmai integrációjának megalapozásához, irányításához és értékeléséhez az egyetem és a civil szervezet közötti együttműködésben, gyakorlatban hasznosítható menedzseri eszközök segítségével. Az útmutató fő fókuszában az interkulturális projektek állnak. 


Ez az útmutató egy kísérleti folyamat eredménye. Mind az egyetemeknek, mind a szakmai gyakorlatot biztosító intézményeknek hasznára válhat. 

Ez a dokumentum összehangolja a korábbi dokumentumokat és eredményeket. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a projekt ideje alatt számos diák dolgozott gyakornokként civil szervezeteknél. Az együttműködési keret célja, hogy egyénre szabott tanulási lehetőségeket nyisson meg a diákok előtt gyakornoki munkájuk során. Ahol csak lehetett, a projekt alapú tanulás (PAT) modelljére alapoztunk, amely hangsúlyozza az interdiszciplináris, diákközpontú tanulási tevékenységeket. Felváltva tartottunk gyakorlati képzési alkalmakat és olyan előadásokat, amelyeket az egyetem és a civil szervezet közösen tervezett meg (ezek kombinálták az informális, nem-formális és formális tudást). Kidolgoztunk továbbá egy, a témához adaptált értékelési módszert.

Az útmutatót a gyakornoki tevékenység során alakítottuk ki, teszteltük és javítottuk. 

Milyen szempontokból innovatív ez az útmutató?

- Az IO5 munkamódszere jelentősen innovatív megközelítés az egyetemek és civil szervezetek közti együttműködéshez 

- Az útmutató innovatív módon közelíti meg az érdekelt felek igényeit, vonzóbb oktatási és képzési folyamatokat kínál, amelyek alkalmazkodnak az egyéni igényekhez és a munkaerő-piac elvárásaihoz.
- Az online útmutató a PAT elveire és az interkulturális megközelítésekre alapul, amelyek innovatívak, emellett véleményünk szerint szükségesek is ahhoz, hogy az oktatásban megalapozzuk a hasznos gyakorlati tapasztalatokat. 

Miért van szükség erre az útmutatóra?

Az oktatás minőségének javítása érdekében az egyetemeknek biztosítaniuk kell, hogy hallgatóik elsajátítsák a munkaerőpiac által megkívánt megfelelő készségeket a sokszínűség és a társadalmi befogadás tekintetében az oktatási és szociális területen. Ilyen szempontból kívánatos lenne az egyetemek és a civil szervezetek közötti szorosabb együttműködés. Bár sok helyen már elterjedt, hogy az egyetemek együttműködnek a civil szervezetekkel, a munkaadók és maguk a diákok is gyakran panaszkodnak az egyetemen elsajátítható tudás és a  munka során szükséges készségek között tátongó szakadék miatt.  Ezért alakítottuk ki ezt a struktúrát, amelyben az IO-k minden területén hangsúlyos az együttműködés. Az 5. számú szellemi termékben (IO5) leírt eszköz ezt a tapasztalást írja le annak érdekében, hogy megkönnyítse az együttműködést a civil szervezetek és az egyetemek között, és a továbbfejlesztett gyakornoki tevékenység megfelelő tudást nyújtson a diákoknak. 

OLVASSA EL A DOKUMENTUMOT