vector illustration representing a student

IO2: Az interkulturalitást érintő pedagógiai fejlesztések módszertani gyűjteménye

Intellektuális Output 2

Az IO2 a projekt során a partnerországokban összegyűjtött, bevált módszerek gyűjteménye. Olyan módszereké, amelyek a diverzitás dimenziójának beemelését megkönnyíthetik az oktatási projektek során.

Mi a célja a kompendiumnak?

A kompendium innovatív módszerek gyűjteménye. Az IO stratégiai célja, hogy láthatóvá tegye az innovatív megközelítéseket és gyakorlati módszereket, lehetővé téve, hogy a már meglévő tapasztalatokból tanulhassunk anélkül, hogy minden alkalommal újra feltalálnánk a spanyol viaszt.

Milyen összetevőkből áll?

Az IO egy online és (igény szerint) nyomtatott formában hozzáférhető kézikönyvből áll. 

A kompendiumnak 2 része van:
- Az innovatív pedagógiai módszerek leírása: elbeszélő megközelítés, a művészet, a színház és sokféle nem formális pedagógiai módszer alkalmazása (hogyan működnek, milyen anyagokra van szükség).
- Esettanulmányok.

Miért éppen kompendium?

A diákok és még a szakmabeliek is, akik kihívásokkal néznek szembe új interkulturális projektek indításakor, időnként kényszerítve érzik magukat, hogy a semmiből új ötletekkel álljanak elő, mintha minden alkalommal újra fel kellene találni a spanyol viaszt. Ugyanakkor mások, korábban sok érdekes módszert már kidolgoztak, sikerrel alkalmaztak és teszteltek.

A pedagógiai innovációk kompendiuma - ami ennek a projektnek egy szellemi terméke -, online formátumban érhető el. Ez azt jelenti, hogy alapvetően minden döntéshozó, facilitátor, pedagógus rendelkezésére áll. Minthogy a weboldal hosszútávú fenntartására is gondoltak annak létrehozásako, így a weboldalon tárolt források folyamatos karban tartása és hozzáférhetősége biztosított. Ez lehetővé teszi az oktatóknak, az oktatás területén dolgozó szervezetek szakembereinek és diákoknak, hogy az interkulturális intervenciók terén naprakész módszertani válogatáshoz férhessenek hozzá.

A kompendium olyan innovatív megközelítéseket tartalmaz, mint az elbeszélő megközelítés, a művészet-mediáció, a fórumszínház, és a nem formális pedagógiai módszerek alkalmazása.

Mik a kompendium innovációs elemei?

Ez az output innovatív, mivel olyan oktatási forrásanyagként szolgál, ami jelenleg sem a résztvevő szervezetekben, sem más szervezetekben nem érhető el. Olyan pedagógiai jó gyakorlatok gyűjteménye, mely az interkulturális megközelítés beemelését teszik lehetővé oktatási és szociális projektek során. 

A kompendium kipróbált és továbbfejlesztett módszereket tartalmaz, amelyek már bizonyították, hogy hatékonyan dolgozzák fel a szociális, az etnikai, a nyelvi és a kulturális diverzitás kérdéseit.

Fontos megjegyzés: 

Az IO elsődleges célcsoportja azok a diákok, akik oktatási és szociális intervenciós mesterképzési programokban vesznek részt a projektben részt vevő három egyetemen.
A második célcsoportja azok az oktatók, akik a diákokkal és szakemberekkel együtt oktatási és szociális intervenciós projekteken dolgoznak.
A harmadik célcsoportja azok a szakemberek, akik oktatási és szociális intervenciós területen dolgoznak a három partnerországban.