vector illustration representing a reflexion

IO1: Modul az interkulturális dimenzió alkalmazásáról a felsőoktatási kurrikulumban

Intellektuális Output 1

Az Intellektuális Output 1 egy innovatív modul diákoknak, oktatóknak és az oktatás területén dolgozó szakembereknek. Az IO1 egy részletes kurzuscsomagot tartalmaz, ami a legfrissebb kutatási eredményeken, naprakész kurzusanyagokon és oktatási fejlesztéseken alapul. Az interkulturális megközelítés fogalmi és módszertani alapjait foglalja össze. A projekt további fejlesztései is ezeken a fogalmi és módszertani alapvetéseken alapulnak. 

Miért fontos ez a modul?

A modul stratégiai célja, hogy az MA hallgatók számára a tanulmányaik alatt könnyen integrálható elemeket kínáljon, amiket egyéni projektjeik fejlesztése és megvalósítása során is alkalmazhatnak tanulmányaik, vagy a későbbi karrierjük során.

Miért hozták létre ezt a modult?

Jelentős eltérések találhatók a szakirodalomban az interkulturális megközelítés módszertana és megvalósítása terén. A modul az interkulturalitás gyakorlati koncepcióján alapszik, konkrét irányelveket javasol az interkulturális nézőpontok bevonására az oktatási projektekbe.

A modul struktúrája biztosítja, hogy minden célcsoport számára könnyen hozzáférhető legyen. A tananyagok egyszerűen elérhetők.

Milyen összetevőkből áll?

Az interkulturális modul a következő részekből áll:
- A kurzus áttekintése:  Moduláris, 30 kontakt órás kurzus vázlata (10 téma)
- Kurzusanyagok: Részletes kurzusanyagok, amelyek támogatják a diákok tanulási folyamatát.
- Oktatói kézikönyv: Támogatja a projekt terjesztését és fenntarthatóságát a projektidőszak alatt és után, a kurzus irányításához nyújt útmutatót.

Mik a modul innovációs elemei?

A modul egy látványosabb, kompetenciaalapú kurzust kínál releváns elméleti kerettel és konkrét, könnyen követhető útmutatókkal az interkulturális megközelítésre vonatkozóan, ezért összhangban van a diákok igényeivel és a szociális bevonás elveivel.
A modul új megközelítést jelent szociális, etnikai, nyelvi és kulturális területen, továbbá a modul összhangban van a bolognai folyamattal is. A kurzustartalom és a kurzusanyagok transznacionális kialakítása lehetővé teszi a diverzitás jobb megértését és az arra adott válaszkészséget. A módszer az európai értékek transznacionális megerősítésére is alkalmas a felsőoktatás területén.

OLVASSA EL A DOKUMENTUMOT