about-45

test

Interkulturális Kompetenciák Oktatási Projektekben.

A MICEP projekt támogatja az interkulturális kompetenciák fejlesztését olyan diákok és szakemberek esetében, akik az oktatásban, képzésben és a szociális intervencióban vesznek részt. Célja megosztani és népszerűsíteni az innovatív gyakorlati módszereket és megközelítéseket, hogy elősegítse a diverzitásra érzékeny projektek fejlesztését és megvalósítását.

CÉLOK

Az előzetes igényfelmérő elemzés alapján a MICEP projekt céljául tűzte ki, hogy hozzájáruljon az interkulturálissal kapcsolatos szemlélet láthatóvá tételéhez, felhívja a figyelmet az interkulturális kompetenciák fejlesztésének fontosságára az oktatási és szociális projektekben.

A MICEP céljai konkrétan:

Elősegíteni az akadémiai tudástranszferét az oktatás területén. Kialakítani a diákokban a munkaerő-piacon szükséges szociális készségeket és kompetenciákat. Hidat képezni az elméleti és a gyakorlati tudás között. Ezeket a célokat különböző módszertani segédanyagok fejlesztésével és alkalmazásával kívánjuk elérni, melyek egyaránt célozzák az integrált oktatás elérését valamint az interaktív és kooperatív tanulást támogatását.

Szeretnénk láthatóvá tenni a pedagógiai innovációt az interkulturalitás területén. Felhívni a figyelmet ozokra az oktatási és szociális projektekre, melyek releváns és innovatív pedagógiai módszerekre épülnek, és az interkulturális megközelítésen alapulnak. Ezeket széleses körben való népszerűsítése eddig elmaradt. Szeretnénk ezeket a módszereket összegyűjteni,ezzel biztosítva, hogy minél többen tanulhassanak a jó gyakorlatokból, a már meglévő tapasztalatokból.

Integrálni az interkulturális megközelítést az oktatási és a szociális intervenciós projektekbe. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok képessé váljanak a diverzitás dimenziójának megértésére az oktatással és a szociális intervencióval foglalkozó projektek során a szükségletek felmérésétől kezdve, a megvalósításon át az értékelésig, a projektek interkulturális dimenziót is beemelő felépítése és előkészítése által. A projektalapú tanulásra (PT) támaszkodunk,mert úgy gondoljuk, hogy a való világból eredő kihívásokkal és problémákkal való foglalkozás révén egyszerre támogatjuk a diákközpontú tanulást, valamint a felsőoktatás és a munkaerő-piaci igények közti kapcsolat erősítését.

ICT alapú tanulási eszközöket fejleszteni, amelyek növelik a hallagók bevonását, gyakorlat-központúak és a tanár-diák viszonyban az egyöttműködésre helyezik a hangsúlyt. Az ICT előnyeit arra használjuk, hogy támogassuk a szociális bevonást és hogy növeljük a vállalkozószellemet első sorban a szociális vállalkozások iránti érdeklődést. Emellett törekszünk arra, hogy fokozzuk a diákok interkulturális tudását és állampolgári ismereteit. Az ICT-k itt határokon átnyúló eszközei a részvételen alapuló innovatív oktatási módszereknek.

PARTNEREK

Université Paris Est Créteil (UPEC)

Université Paris Est Créteil (Franciaország) a legnagyobb multidiszciplináris egyetem a párizsi régióban, amit 1970-ben alapítottak. Kb. 30000 diákjával az UPEC az oktatási programok széles skáláját nyújtja több mint 300 tudományterületen, az alapképzéstől a doktori szintű képzésig, mind a 7 karán. Az UPEC-en olyan témákban folyik magas minőségű kutatás a 8 fő stratégiai területen, mint a biológia és egészség, a kémia és anyagtudományok, környezettudomány, humán területek, és szociológia, stb. Az egyetem 31 kutatási központnak ad helyet, amelyekben 1600 professzor és kutató dolgozik. A nemzetközi nyitottság elsődleges az UPEC számára. Az egyetemnek sűrű kapcsolati hálója van Európában és azon kívül is. Több mint 250 nemzetközi együttműködésével és programjával az UPEC arra törekszik, hogy megkönnyítse a tudás- és tapasztalatmegosztást, azzal, hogy teljes támogatást élvező intézeti szintű és tudományos együttműködési programokat hozott létre.

Látogasson el a weboldalunkra!

ELan Interculturel (ELAN)

Az Elan Interculturel (Franciaország) egy civil szervezet, amelyet olyan pszichológusok, kutatók és oktatók - közülük sok párizsi bevándorló - hoztak létre, akiket érdekelt az új módszerek felkutatása és fejlesztése, hogy elősegítsék a nemzetközi kommunikációt, együttműködést és alkalmazkodást. Az Elan Interculturel legfontosabb célja, hogy lehetővé váljon annak megértése, hogyan hat a diverzitás az életünkre, hogy felhívja a figyelmet a diverzitásra, mint lehetséges erőforrásra, és hogy fejlessze az egyének és szervezetek kompetenciáit, amivel profitálhatnak a kulturális diverzitásból és a kultúrák együttéléséből. Az Elan Interculturel képzéseket fejleszt és vezet az interkulturális területén dolgozó szakembereknek, workshopokat és informális tanulási lehetőségeket kínál mindazoknak, akiket érint a kultúrák egymás mellett élése, vagy kulturális kontaktzónákban élnek. Az ELAN Interculturel kutatást folytat interkulturális és szociálpszichológiai területeken, amelyekkel az interkulturális dinamika jobb megértését célozzák. A szervezet elkötelezett a nemzetközi együttműködések és projektek terén, új eszközöket és módszertanokat fejleszt az interkulturális kapcsolódás és alkalmazkodás elősegítésére. 

Látogasson el a weboldalunkra!

Eötvös Loránd University (ELTE)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Magyarország). Az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet - amelyet 2005-ben alapítottak - küldetése, hogy interdiszciplináris kutatást végezzen és lehetővé tegye az interkulturális csoportok közti kapcsolatok vizsgálatát és oktatását. Az intézet foglalkozik szociális integrációval és esélyegyenlőséggel: a kutatási eredmények, a tudás és a készségek gyakorlatban való alkalmazásának támogatásával. Az Intézet kutatási munkája olyan témákat ölel fel, mint az etnokulturális identitás, a stigmatizáció és a diszkrimináció, az identitás és a kulturális asszimilálási stratégiák. A kutatások másik fő területe a bevándorló diákokkal szemben tanúsított tanári attitűdökre és a multikulturális oktatásra irányul, valamint a kisebbségi csoportok iskolai integrálására, a romák megjelenítésére a tankönyvekben, és a tanárok kiválasztási gyakorlatára Magyarországon. A nemekkel kapcsolatok hiedelmek és a feminizmussal kapcsolatos attitűdök, és azok identitási aspektusai szintén a kutatási témák középpontjában állnak. 

Látogasson el a weboldalunkra!

Artemisszió Alapítvány (Artemisszio)

Az Artemisszió Alapítvány (Magyarország) egy 1998 óra létező magyar független nonprofit szervezet. Küldetése, hogy támogassa a folyamatos párbeszédet és az interakciót a kultúrák közt, az etnikailag és szociálisan eltérő csoportokban, és hogy elősegítse a kölcsönös megértést. A nonprofit alapítvány támogatja a szociálisan és kulturálisan hátrányos csoportok integrációját azáltal, hogy interkulturális képzéseket, oktatási anyagokat és módszereket, integrációs és mobilitási projekteket fejleszt és vezet a fiataloknak. A szervezet a bevándorlóknak, menedékkérőknek és menekülteknek is segítséget nyújt.

Látogasson el a weboldalunkra!

Mary Immaculate College (MIC)

A Mary Immaculate College (Írország), melyet 1898-ban alapítottak, egy közösségi finanszírozású főiskola, ami a Limericki Egyetemhez tartozik intézményi szinten, és programok széles körét kínálja az oktatás és a bölcsészettudományok terén mind graduális, mint posztgraduális szinten, több mint 3500 hallgatója számára. A főiskolának két kara (Oktatási és Bölcsészettudományi) van, ezen belül számos kutatási központja és másoddiplomás képzése van. Alapképzési, mesterképzési és doktori képzési szinteken nyújt fokozatszerzési lehetőséget. torate level.

Látogasson el a weboldalunkra!